top of page

גוון

בסמינרי הצביעה שלנו אנו רוצים להראות לך לעבד לאן הולך הצבע, טכניקות יישום כיצד לקבל יותר שליטה בתוצאה. הדגשה, balayage והדפסה, שכבות צבע. בחר בטכניקה המתאימה לאדם, התספורת.

קורס צבע

בקוסי הצבע שלנו אנו רוצים להראות לכם את הדרך בה צובעים בטכניקות בהן יש לכם יותר שליטה בתוצאות. גוונים, בליאז' ודירוג צבע. בחירת טכניקת הצבע הנכונה לכל בנאדם ותספורת.

bottom of page