top of page

הדפסה בשיער

מספרות Transition מספקת שרותי הדפסת שיער, תוך שימוש בשתי טכניקות צביעה שונות. לקוחותינו יכולים לבחור בין הדפסת 2-D לבין הדפסת 3-D.

כאשר בוחרים הדפסת2 –D תכנית ההדפסה מונחת על גבי השיער, כך שניתן לראות את התמונה שמתקבלת בכל זמן שהוא.

כאשר בוחרים הדפסת 3-D תכנית ההדפסה חבויה תחת שכבות השיער.


 

יש צורך בהתייעצות לפני הזמנת שרות ייחודי זה.

bottom of page